Vergoeding voor mijn bijdrage
Afhankelijk van de situatie vraag ik een vergoeding voor mijn bijdrage op basis van waardebepaling achteraf of op basis van een tevoren afgesproken prijs of uurtarief. 

De grootste waardering voor mij is de glimlach of twinkeling in de ogen van mensen als zij ontdekken dat ze met vertrouwen en positieve energie aan hun eigen gewenste toekomst kunnen werken.

Bedrijfsgegevens
Wij houden van... is een merk en handelsnaam van Aad Jörgens van waaruit diensten worden aangeboden, geleverd en gefactureerd. Wij houden van... staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 58991417.

Persoonsgegevens