Vergoeding voor mijn bijdrage
Jouw glimlach of twinkeling in je ogen dat jij je blij bent met mijn bijdrage is voor mij de grootste waardering. De geldelijke beloning ervaar ik als jouw dank en support om mensen te blijven helpen. Afhankelijk van de situatie vraag ik een vergoeding voor mijn bijdrage op basis van waardebepaling achteraf of op basis van een tevoren afgesproken prijs of uurtarief. 

Bedrijfsgegevens
Wij houden van... is een merk en handelsnaam van Aad Jorgens van waaruit diensten worden aangeboden, geleverd en gefactureerd. Wij houden van... staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 58991417.

Persoonsgegevens