Toekomstgesprek over werkgeluk
We starten met een telefonische kennismaking om te horen wie we zijn en wat de wederzijdse intenties, belangen en verwachtingen zijn van het gesprek. Als we allebei de juiste klik voelen maken we een afspraak voor een persoonlijk toekomstgesprek.

Ons gezamenlijk vertrekpunt
Tijdens het persoonlijke toekomstgesprek bied ik je een luisterend oor om in vertrouwen jouw verhaal te vertellen. Vanuit mijn deskundigheid en ervaring stel ik veel vragen. Scherp en confronterend waar nodig, maar altijd met respect. Een reflectie op het verleden met een positieve blik naar de toekomst. Niet in termen van goed of fout, maar om te ontdekken wat leermomenten zijn en waar kansen liggen.  

Kansen verkennen voor persoonlijke ontwikkeling
We gaan op zoek naar wat jouw passie is en waar je positieve energie van krijgt. Ik inspireer je en laat je ontdekken wat jouw talenten,  kansen en mogelijkheden zijn. We verkennen nieuwe wegen en samenwerkingsvormen en brengen focus aan in de doelen die je wilt bereiken. We stellen vast of je  de intrinsieke motivatie en vaardigheden hebt om die doelen te realiseren. Vervolgens daag ik je uit om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Waar nodig help ik je verder op weg of breng ik je in contact met mensen uit mijn vertrouwde netwerk die je verder kunnen helpen om jouw persoonlijke en/of zakelijke groeiambities te realiseren.