SDG’s: Sustainable Development Goals
We zijn samen verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven. Vanuit het besef en de urgentie dat we anders met de aarde en elkaar moeten omgaan, hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (afgekort SDG’s) vastgesteld. Wat die doelen zijn kan je zien op de banner van deze websitepagina. In onderstaande videoclip kan je zien wat de doelen inhouden en ons opleveren.
SDG’s: Samen Doen Goals 
Doordat de SDG’s vaak ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Global Goals of Werelddoelen worden genoemd ontstaat er soms verwarring. Het ‘ezelsbruggetje’ Samen Doen Goals helpt je om te onthouden waar de 17 SDG’s voor staan. 

Samen Doen
Dat is waar het om draait. Met #dekrachtvanlokaal kunnen we de wereld en de lokale samenleving mooier en gezonder maken. Voor ons en de generaties na ons. 

Op 7 februari 2023 kreeg ik tijdens het landelijk SDG Symposium met als thema “de Kracht van Lokaal” de zilveren gemeentespeld van de gemeente Oosterhout als dank voor de oprichting van en mijn bijdrage aan het succes van Oosterhout SDG Lokaal.